Төртінші қабырға
Кей автор туындысы арқылы төртінші қабырғаны бұзып көрерменге қол созса, бұл кеңістік көрерменге еркін пікірі арқылы төртінші қабырғаның ішінде өмір сүруге мүмкіндік береді