Кино теориясының даму сатылары
Кино теориясының даму сатылары
«Әлем киносының тарихы» пәні бойынша лекция тезистері. ЛЕКЦИЯ 5. Кино теориясының даму сатылары
24.02.2017