Театр

Әубәкір Рахимов. Режиссер шеберлігі. Пьесадан қойылымға дейін (ХІІІ)

Қойылымның көркемдік тұтастығы

Әубәкір Рахимов. Режиссер шеберлігі. Пьесадан қойылымға дейін (ХІІ)

Режиссура және актер ойыны

Анар Еркебай. Бакуда өткен театр конференциясы

Бүкіл дүние жүзінен жиналған 150-ге жуық театр қайраткерлері екі күннің ішінде бүгінгі театрдағы мультимәдениеттің даму тенденциялары жөнінде баяндамалар жасап, пікірталастар жүргізді.

Әубәкір Рахимов. Режиссер шеберлігі. Пьесадан қойылымға дейін (XI)

Дайындықтың сахнадағы кезеңі және мизансцена

Бақыт Нұрпейіс. Әбіш Кекілбаев әлемінің театрдағы көрінісі

Фестиваль кезінде Ә.Кекілбаевтай сөз зергерінің туындыларын сахнадан сөйлету оңай еместігіне көзіміз жетті. Сонымен қоса, шынайы суреткердің қолына түссе кез-келген шығарманың сахнадан жарқырап кететі...